پرسش‌نامه نرم‌افزار مثنوی معنوی

Logo

بسمه تعالی

پرسش‌نامه نرم‌افزار مثنوی معنوی

کاربر گرامی، پرسش‌نامه‌ای که پیش رو دارید مربوط می‌شود به یکی از مراحل پروژه‌ی ارزیابی کاربرمحور محصولات نرم‌افزاری «نور» که با هدف گردآوری دیدگاه‌های کاربران این نرم‌افزارها به منظور ارتقای سطح کیفی، به‌روزرسانی و افزایش قابلیت‌های نرم‌افزارهای مذکور طراحی شده است. پرسش‌نامه‌ی حاضر مربوط به نرم‌افزار« مثنوی معنوی» است.  از اینکه به پرسشهای ما با دقت و حوصله پاسخ می‌دهید از شما متشکریم.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email